Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Dotacje zewnętrzne pozyskane przez Gminę Belsk Duży w latach 2006 - 2011

I. 2006 rok

1. Modernizacja sieci ciepłowniczej i kotłowni w Szkole w Belsku D.
- 100 000,00 zł
- Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

2. Modernizacja Sali gimnastycznej i boiska w szkole w Łęczeszycach
- 100 000,00 zł
- Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

3. Remont dachu Szkoły w Łęczeszycach.
- 50 000,00 zł
- Ministerstwo Edukacji Narodowej

4. Modernizacja nawierzchni na drodze gminnej Boruty – Tartaczek.
- 113 500,00 zł
- Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

5. Modernizacja nawierzchni na drodze gminnej Dobryszew – Załącze.
- 60 000,00 zł
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

II. 2007 rok

1. Budowa wodociągu „ROŻCE”
- 1000 000,00 zł
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego UE.

2. Budowa wodociągu „ROŻCE”
- 150 000,00 zł
- Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę.

3. Modernizacja budynku Szkoły w Lewiczynie
- 37 000,00 zł
- Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza

4. Modernizacja boiska (trawa syntetyczna) w szkole w Łęczeszycach.
- 30 000,00 zł
- Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza

III. 2008 rok

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Lewiczynie.
- 200 000,00 zł - Ministerstwo Sportu i Rekreacji.
- 30 000,00 zł – Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza

2. Modernizacja drogi Wola Łęczeszycka – Koziel
- 40 000,00 zł
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

3. Remont pomieszczeń i szatni w Szkole w Belsku D.
- 25 000,00 zł
- Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych.

IV. 2009 rok

1. Remont drogi Lewiczyn – Zaborówek .
- 45 000,00 zł
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

2. Adaptacja pomieszczeń Szkoły w Belsku D. na potrzeby organizacji Przedszkola.
- 70 000,00 zł
- Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza

V. 2010 rok

1.„Krok do Przodu” (Szkoła w Zaborowie)
- 123 840,00 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki UE

2. „Moja Szkoła moją szansą” (Szkoła w Belsku Dużym)
- 263 610,00 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki UE

3. „Uwierzyc w siebie” (Szkoła w Lewiczynie)
- 50 000,00 zł
- PO Kapitał Ludzki

4. Budowa wodociągu „LEWICZYN” – etapem końcowym całkowitego
zwodociągowania gminy Belsk Duży.
- 2 347 640,00 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich UE

5. „Sportowo to zdrowo” (Szkoła Zaborów)
- 50 000,00 zł
PO Kapitał Ludzki

5. „Zagrajmy o sukces” – Gimnazjum Publiczne Belsk D.
- 22 090,00zł
- PO KL

VI. 2011 rok

1. Plac zabaw w Łęczeszycach jako miejsce wypoczynku młodzieży wiejskiej. –
PROW – Europejski Fundusz Rolny – 58 000,00 zł

2. „Eko- laboratorium” – Gimnazjum Publiczne Belsk D.
50 000,00 zł
PO KL

3. „Moja szkoła oknem na świat” – Szkoła Belsk D.
50 000,00 zł
PO KL

4. „Matematyka dla każdego” – Gimnazjum Publiczne Belsk D.
50 000,00 zł
PO KL

VII. 2012r.

1. Modernizacja drogi gminnej Boruty – Lewiczyn na dł. 1500 m. – 45 000,00 zł z budżetu Samorządu Woj. mazowieckiego/Urząd Marszałkowski Woj. mazowieckiego.

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole w Belsku D. – 142 155,00 zł – PROW/Europejski Fundusz Rolny.

3. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Belsk D. – 63 244,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lewiczyn. – 150 000,00 zł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 149 968,00 zł – WFOŚiGW, 150 000,00 zł – Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 75 000,00 zł – Komenda Woj. Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 75 000,00 zł – Urząd Marszałkowski Woj. mazowieckiego.

5. Restauracja miejsc pamięci na terenie gminy Belsk D. – 6 500,00 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki.


Wytworzył:Sławomir Musiałowski
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 19.04.2011 r., godz. 13.10
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 19.02.2013 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.02.2013 r., godz. 14.22Zbigniew DudzińskiEdycja strony
19.04.2011 r., godz. 13.10Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 2585 razy.