Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

2019 rok


Podstrony:
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 10 grudnia 2019 r.
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 09 grudnia 2019 r.
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 09 grudnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 63, na działce nr ewidencyjny 15/1 obręb 0004 w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 09 grudnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowa kanalizacji światłowodowej na działkach nr ewidencji gruntów 40/1, 41/4, 36/1 obręb 0020 Rosochów; 25, 23/4 obręb 0036 Złota Góra; 201/148 obręb 0016.AR_2 Mała Wieś; 101/1, 101/2, 4 obręb 0037.A_1 PGR Belsk Duży; 166, 167, 158, 157, 156, 153/2, 149/5, 148, 146, 145, 142 obręb 0030 Wilczogóra.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 10 grudnia 2019 r.
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 25 listopada 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej WRA_BELSKDUZY_LECZESZYCE65/87394, na działce nr ewidencyjny 94/2, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 15 listopada 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno-warsztatowego, na działce nr ewidencyjny 114 obręb 0037 PGR Belsk Duży, w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 listopada 2019 r.
  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Belsk Duży przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 listopada 2019 r.
  Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 07 listopada 2019 r.
  Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu produkcyjnego ALPEX Sp. z o.o. zlokalizowanego w m. Łęczeszyce 120.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 listopada 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na legalizacji samowoli budowlanej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogórze na działce nr ewidencyjny 46 obręb 0030 w miejscowości Wilczogóra i działkach nr ewidencyjny 35/1 i 35/2 obręb 0036 w miejscowości Złota Góra.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 listopada 2019 r.
  Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 30 października 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii WN -110 kV relacji GPZ Grójec-GPZ Błędów wraz z modernizacją odcinka istniejącej linii WN – 110 kV relacji GPZ Grójec – Piaseczno.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 28 października 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno-warsztatowego, na działce nr ewidencyjny 114 obręb 0037 PGR Belsk Duży, w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 21 października 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą odbudowa stawów rybnych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, oraz budowa rowu melioracyjnego na działce nr ewidencyjny 110 obręb 0017 w miejscowości Oczesały.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 21 października 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „GRJ4480D” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewidencyjny 333, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu z dnia 10 września 2019 r.
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu z dnia 10 września 2019 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 25 września 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na legalizacji samowoli budowlanej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogórze na działce nr ewidencyjny 46 obręb 0030 w miejscowości Wilczogóra i działkach nr ewidencyjny 35/1 i 35/2 obręb 0036 w miejscowości Złota Góra.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 24 września 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą odbudowa stawów rybnych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, oraz budowa rowu melioracyjnego na działce nr ewidencyjny 110 obręb 0017 w miejscowości Oczesały.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 05 września 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 63 mm, na działkach nr ewidencyjny: 141, 146/3, 146/4, 146/2, 147 i 148 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 05 września 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do0,5 MPa) PE DN 63 mm, na działkach nr ewidencyjny: 84/1 i 129 obręb 0007 w miejscowości Boruty, na działkach nr ewidencyjny: 90, 120, 121/1 obręb 0006 w miejscowości Bodzew, na działkach nr ewidencyjny: 20, 1, 19, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 obręb 0028 w miejscowości Tartaczek.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 sierpnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 63 mm, na działkach nr ewidencyjny: 141, 146/3, 146/4, 146/2, 147 i 148 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce .
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 06 sierpnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do0,5 MPa) PE DN 63 mm, na działkach nr ewidencyjny: 84/1 i 129 obręb 0007 w miejscowości Boruty, na działkach nr ewidencyjny: 90, 120, 121/1 obręb 0006 w miejscowości Bodzew, na działkach nr ewidencyjny: 20, 1, 19, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 obręb 0028 w miejscowości Tartaczek.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 02 sierpnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa stacji transformatorowych słupowych SN/nN, przebudowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa linii kablowej SN, budowa złącza kablowego SN, budowa linii dwunapięciowej SN/nN, budowa linii napowietrznej nN, budowa linii kablowej nN, budowa złączy kablowych nN, przebudowa linii napowietrznej nN
  - na działkach nr ewidencyjny: 62, 63, 64, 65, 95 obręb 0001 w miejscowości Aleksandrówka,
  - na działkach nr ewidencyjny: 191, 190, 189, 188, 187, 184/2, 184/1, 183, 182, 181, 180, 179, 177, 174, 172, 159, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 125, 124, 134, 135, 136, 119, 120, 122, 123, 137, 138, 132/1, 132/2, 131, 130/3, 126, 140/1, 141/1, 142/6, 142/4, 142/5, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 152/1, 153/2, 154/2, 156, 198, 199, 200/2, 139, 155/1, 192/1, 192/2, 193/4, 203/1, 204, 205, 206, 196, 195, 194, 193/2, 193/3, 207/3, 207/6, 158, 185, 207/4, 133 obręb 0021 w miejscowości Rożce
  - na działkach nr ewidencyjny: 31, 63/2, 63/3, 64/1, 65/1, 33/1 obręb 0042 w miejscowości Daszewice
  - na działkach nr ewidencyjny: 196/2, 196/3 obręb 0016 w miejscowości Mała Wieś.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 02 sierpnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej WRA_BELSKDUZY_LECZESZYCE65/87394, na działce nr ewidencyjny 94/2, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 31 lipca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „GRJ4480D” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewidencyjny 333, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 29 lipca 2019 r.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii WN -110 kV relacji GPZ Grójec-GPZ Błędów wraz z modernizacją odcinka istniejącej linii WN – 110 kV relacji GPZ Grójec – Piaseczno”
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 23 lipca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą rozbudowa i przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożcach na działce nr ewidencyjny 192/1 obręb 0021, w miejscowości Rożce.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  05.06.2019 r.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 28.06.2019 r.
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 czerwca 2019 r.
  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji umarzającej postepowanie odwoławcze od decyzji Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04.03.2019 r., znak. PP.6733.10.2018 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwa: budowa sieci kablowej i napowietrznej SN/nN w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa linii 15 kV Grójec – Mogielnica na linię dwutorową (kablową) na terenie gmin Grójec, Belsk Duży i Goszczyn” .
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 czerwca 2019 r.
  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 08.03.2019 r., znak. PP.6733.20.2017 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwa: budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej sieci T-Mobile nr 26399 SADKÓW (WRA_ BELSKDUŻY_SADKÓWDUCHOWNY/87328, na działce nr ewidencyjny 2/7 obręb 22 , w miejscowości Sadków Duchowny.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 01 lipca 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowa i przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożcach na działce nr ewidencyjny 192/1 obręb 0021, w miejscowości Rożce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 01 lipca 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „GRJ4480D” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewidencyjny 333, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 01 lipca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa linii kablowej nn, wymiana słupa nn, budowa przyłącza, na działce nr ewidencyjny 288 obręb 0013 w miejscowości Lewiczyn.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 25 czerwca 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej WRA_BELSKDUZY_LECZESZYCE65/87394, na działce nr ewidencyjny 94/2, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 25 czerwca 2019 r.
  Zawiadomienie Wójta Gminy Belsk Duży o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego na działce nr 16/2 w m. Widów gmina Belsk Duży oraz na wykonanie urządzeń nawadniających na działce nr 24, 25, 26 i 27 w m. Widów Gmina Belsk Duży”.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 19 czerwca 2019 r.
  Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży o podjęciu przez Radę Gminy Belsk Duży uchwały Nr VI/38/2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego w sołectwie Odrzywołek.
 • Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 10 czerwca 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa linii kablowej nn, wymiana słupa nn, budowa przyłącza, na działce nr ewidencyjny 288 obręb 0013 w miejscowości Lewiczyn.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa stacji transformatorowych słupowych SN/nN, przebudowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa linii kablowej SN, budowa złącza kablowego SN, budowa linii dwunapięciowej SN/nN, budowa linii napowietrznej nN, budowa linii kablowej nN, budowa złączy kablowych nN, przebudowa linii napowietrznej nN
  05.06.2019r.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  23.05.2019 r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 15 maja 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 63, na działce nr ewidencyjny 15/1 obręb 0004 w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  07.05.2019 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 08 maja 2019 r.
  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży – Etap I.
 • Ogłoszenie o komunalizacji nieruchomości położonej w obrębie Grotów gmina Belsk Duży
  30.04.2019 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 26 kwietnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą rozbudowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia w zakresie rozbiórki i budowy słupowych stacji transformatorowych, rozbiórki i budowy kablowej oraz napowietrznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą przewodów przyłączy napowietrznych i budowy przyłączy kablowych ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP nN w miejscowościach Bartodzieje i Zaborów w gminie Belsk Duży oraz w miejscowości Wierzchowina w gminie Jasieniec, na działkach nr ewidencyjny:
  Jedn. ewid. 140601_2 Belsk Duży
  Obręb: 0003 Bartodzieje
  dz. nr 1; 2; 3/1; 4/2; 4/3; 58; 59/2; 60; 61; 62; 63; 103/2; 112/2; 112/1; 9; 10; 11; 50; 108; 102/1; 61; 29; 28/3; 28/2; 26/2; 26/1; 25; 24; 24/1; 23; 22; 21; 20; 100; 106; 107; 32/3; 33; 34; 35; 36/1; 39/3; 39/4; 40; 41; 42/1; 44; 45; 46/1; 46/2; 7; 48; 103/2; 81/2; 51/1; 80; 79; 77/1; 76/2
  Obręb: 0034 Zaborów
  dz. nr 66; 65; 64; 63; 52/2
  Jedn. ewid. 140606_2 Jasieniec
  Obręb: 0034 Wierzchowina
  dz. nr 12; 13; 59; 60.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 19 kwietnia 2019 r.
  Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej na działkach nr ewidencji gruntów: 34, 33/1, 35/1, 36/2, 36/1, obręb 0020 Rosochów; 25, 23/4 obręb 0036 Złota Góra; 166 obręb 0030 Wilczogóra; 4, 101/2, 1 obręb 0037 PGR Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej na działce nr ewidencji gruntów 208/160/4, obręb 0016 Mała Wieś oraz na działkach nr ewidencji gruntów 101/2, 4, 6 i 7/1 obręb 0037 PGR Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 16 kwietnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej SN i nN, budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV typu STSKuo 20/400, na działkach nr ewidencyjny: 197/2, 197/1, 198, 199/1, 199/2, 200 i 261 obręb 0013 w miejscowości Lewiczyn oraz na działkach nr ewidencyjny: 130/1, 129, 127/2, 169/2, 135/2, 167, 84/1, 83/1, 80/1, 78/1, 77/4, 77/5, 77/2, 169/4 i 169/3 obręb 0035 w miejscowości Zaborówek.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 kwietnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 63, na działce nr ewidencyjny 15/1 obręb 0004 w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 05 kwietnia 2019 r.
  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „rozbudowie zakładu produkcyjnego ALPEX Sp. z o.o. zlokalizowanego w m. Łęczeszyce 120” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 37/1, 38/2, 13/4 i 12/2 obręb 0014 Wieś Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 kwietnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 15/2 obręb 0038 PGR Stara Wieś.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 26 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej WRA_BELSKDUZY_LECZESZYCE65/87394, na działce nr ewidencyjny 94/2, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą rozbudowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia w zakresie rozbiórki i budowy słupowych stacji transformatorowych, rozbiórki i budowy kablowej oraz napowietrznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą przewodów przyłączy napowietrznych i budowy przyłączy kablowych ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP nN w miejscowościach Bartodzieje i Zaborów w gminie Belsk Duży oraz w miejscowości Wierzchowina w gminie Jasieniec, na działkach nr ewidencyjny:
  Jedn. ewid. 140601_2 Belsk Duży
  Obręb: 0003 Bartodzieje
  dz. nr 1; 2; 3/1; 4/2; 4/3; 58; 59/2; 60; 61; 62; 63; 103/2; 112/2; 112/1; 9; 10; 11; 50; 108; 102/1; 61; 29; 28/3; 28/2; 26/2; 26/1; 25; 24; 24/1; 23; 22; 21; 20; 100; 106; 107; 32/3; 33; 34; 35; 36/1; 39/3; 39/4; 40; 41; 42/1; 44; 45; 46/1; 46/2; 7; 48; 103/2; 81/2; 51/1; 80; 79; 77/1; 76/2
  Obręb: 0034 Zaborów
  dz. nr 66; 65; 64; 63; 52/2
  Jedn. ewid. 140606_2 Jasieniec
  Obręb: 0034 Wierzchowina
  dz. nr 12; 13; 59; 60.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej na działkach nr ewidencji gruntów: 34, 33/1, 35/1, 36/2, 36/1, obręb 0020 Rosochów; 25, 23/4 obręb 0036 Złota Góra; 166 obręb 0030 Wilczogóra; 4, 101/2, 1 obręb 0037 PGR Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej na działce nr ewidencji gruntów 208/160/4, obręb 0016 Mała Wieś oraz na działkach nr ewidencji gruntów 101/2, 4, 6 i 7/1 obręb 0037 PGR Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 08 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej sieci T-Mobile nr 26399 SADKÓW (WRA_BELSKDUŻY_SADKÓWDUCHOWNY/87328, na działce nr ewidencyjny 2/7 obręb 22, w miejscowości Sadków Duchowny.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 08 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa wiaty gospodarczej i budynku garażowego oraz wiaty na sól/piasek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewidencyjny 20/2 i 114 obręb 0037 PGR Belsk Duży w miejscowości Belsk Duży
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 08 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: - „rozbudowie zakładu produkcyjnego ALPEX Sp. z o.o. zlokalizowanego w m. Łęczeszyce 120” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 37/1, 38/2, 13/4 i 12/2 obręb 0014 Wieś Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
  budowa sieci kablowej i napowietrznej SN/nN w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa linii 15 kV Grójec – Mogielnica na linię dwutorową (kablową) na terenie gmin Grójec, Belsk Duży i Goszczyn” na działkach nr ewidencyjny:
  - w gminie Grójec
  Kępina obręb 0015: 27, 28, 29, 20, 26, 40/2, 41
  Grudzkowola obręb 0010: 130, 55/3, 56, 57, 55/5, 55/6, 55/2, 83/1, 83/2, 69/2, 98, 68, 119/1, 116/1
  Piekiełko obręb 0029: 12/2, 13, 38, 27/1, 34, 14, 25/1, 25/2, 26/1, 13, 35, 36, 37/1, 37/2, 26/2
  - w gminie Belsk Duży
  Oczesały obręb 0017: 32/2, 68/1, 65, 32/7, 32/8, 32/6, 71, 70, 32/9, 77, 82, 33/1, 37, 83/3, 38/2, 38/1, 39, 29, 90, 40/2, 41, 42/1, 42/2, 43, 114/1, 44/4, 45, 46/2, 114/2, 54, 115, 64/1, 121/1, 64/2, 64/3, 63/1, 121/2, 121/4, 125/1, 118/1, 120, 128/1, 131/1, 133/2, 133/3, 134/1
  Lewiczyn obręb 0013: 12, 53, 54, 20/9, 20/10, 20/4, 20/5, 61, 20/6, 20/2, 20/7, 20/8, 62, 26/2, 26/3, 26/4, 72, 27, 28, 38/3, 37, 38/4, 71, 103, 423, 145, 147, 157, 156, 141/5, 155, 156, 151/2, 151/1, 152, 153/1, 150, 149, 141/4, 146, 141/2, 136, 26/3, 425/238, 426/238, 427/238, 232, 244, 233, 234/1, 234/2, 245, 246, 235, 248, 236/1, 236/3, 236/4, 237, 238/3, 249, 250, 243, 239, 240, 251, 252, 238/6, 241, 242, 326, 253, 243, 343/1, 378, 343/2, 345/5, 345/6, 345/8, 345/9, 345/10, 345/4, 367, 368/1, 369/1, 369/3, 369/1, 398, 436, 428/242, 435, 345/7, 344, 342/3, 342/1, 342/2, 335, 334, 346, 333, 351, 352, 362, 350, 349, 348, 347, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 353
  Julianów obręb 0010: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 28, 29, 30, 31, 32, 19
  - w gminie Goszczyn
  Olszew obręb 0009: 64, 22, 23, 24, 25, 38, 39, 65, 49/2, 66, 67, 70/1, 70/2, 70/3, 72/1, 83, 86, 87, 84, 50/1, 50/2, 51, 61, 49/1, 60, 59, 58, 57, 56/1, 56/2, 55, 54/1, 54/2, 53, 52/2, 52/1, 40, 41/1, 41/2, 42/2, 42/1, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48
  Bądków obręb 0001: 287, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 248, 288, 285, 284, 283
  Kolonia Jakubów obręb 0006: 1, 45
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 25 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa linii kablowej SN i nN, budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV typu STSKuo 20/400, na działkach nr ewidencyjny: 197/2, 197/1, 198, 199/1, 199/2, 200 i 261 obręb 0013 w miejscowości Lewiczyn oraz na działkach nr ewidencyjny: 130/2, 130/1, 129, 128, 127/2, 169/2, 135/2, 131/2, 167, 85, 84/1, 83/1, 80/1, 78/1, 77/4, 77/5, 77/2, 169/4 i 169/3 obręb 0035 w miejscowości Zaborówek.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 22 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 15/2 obręb 0038 PGR Stara Wieś.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 lutego 2019 r.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 lutego 2019 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 13 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa wiaty gospodarczej i budynku garażowego oraz wiaty na sól/piasek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewidencyjny 20/2 i 114 obręb 0037 PGR Belsk Duży w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 13 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej WRA_BELSKDUZY_LECZESZYCE65/87394, na działce nr ewidencyjny 94/2, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa nowej napowietrznej stacji transformatorowej, budowa szafy kablowej średniego napięcia (15kV) oraz linii kablowej średniego napięcia (15kV) wraz ze stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4kV) (wymiana przewodów nieizolowanych typu Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, budowa linii kablowej niskiego napięcia (0,4kV) oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana przyłączy nie izolowanych typu Al. na przyłącza izolowane typu AsXSn) na działkach nr ewidencyjny: 141, 135, 136, 122/2, 179/3, 113, 121, 178/3, 390, 120, 118, 119/1, 119/4, 117/2, 116/2, 115, 105, 104, 114, 103, 101, 186, 205, 204/1, 203/2, 202/1, 202/2, 99/1, 99/2, 276/1, 276/2, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 184/1, 184/2, 183/1, 183/2, 182/2, 185/2 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV w zakresie: budowy słupowych stacji transformatorowych SN/nN, budowy linii napowietrznej SN-15kV i nN-0,4 kV, linii kablowej nN-0,4, przyłączy napowietrznych i kablowych nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP oraz rozbiórki słupowej stacji transformatorowej SN/nN, rozbiórki linii napowietrznej SN i nN oraz linii kablowej nN na terenie gmin Belsk Duży i Grójec na działkach nr ewidencyjny:
  - w gminie Belsk Duży
  obręb 0017 Oczesały: 9, 29, 24/1, 25/6, 25/7, 25/3, 23, 22, 21/1, 53, 52, 60, 54, 61/1, 62/1, 51, 50, 49, 48, 47/3, 47/2, 46/264/1, 65, 121, 64/2, 64/3, 63/1, 121/2
  obręb 0009 Jarochy: 156/1, 161/1, 152, 158
  - w gminie Grójec
  obręb 0029 Piekiełko: 23/3, 23/4, 23/2
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Rożce.
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Łęczeszyce.
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Lewiczyn.

Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 24.01.2019 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 07.02.2019 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2019 r., godz. 15.08Zbigniew DudzińskiZmiana kolejności podlinków
24.01.2019 r., godz. 14.37Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 2009 razy.