Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

2019 rok


Podstrony:
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 kwietnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 63, na działce nr ewidencyjny 15/1 obręb 0004 w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 05 kwietnia 2019 r.
  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „rozbudowie zakładu produkcyjnego ALPEX Sp. z o.o. zlokalizowanego w m. Łęczeszyce 120” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 37/1, 38/2, 13/4 i 12/2 obręb 0014 Wieś Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 kwietnia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 15/2 obręb 0038 PGR Stara Wieś.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 26 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej WRA_BELSKDUZY_LECZESZYCE65/87394, na działce nr ewidencyjny 94/2, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą rozbudowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia w zakresie rozbiórki i budowy słupowych stacji transformatorowych, rozbiórki i budowy kablowej oraz napowietrznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą przewodów przyłączy napowietrznych i budowy przyłączy kablowych ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP nN w miejscowościach Bartodzieje i Zaborów w gminie Belsk Duży oraz w miejscowości Wierzchowina w gminie Jasieniec, na działkach nr ewidencyjny:
  Jedn. ewid. 140601_2 Belsk Duży
  Obręb: 0003 Bartodzieje
  dz. nr 1; 2; 3/1; 4/2; 4/3; 58; 59/2; 60; 61; 62; 63; 103/2; 112/2; 112/1; 9; 10; 11; 50; 108; 102/1; 61; 29; 28/3; 28/2; 26/2; 26/1; 25; 24; 24/1; 23; 22; 21; 20; 100; 106; 107; 32/3; 33; 34; 35; 36/1; 39/3; 39/4; 40; 41; 42/1; 44; 45; 46/1; 46/2; 7; 48; 103/2; 81/2; 51/1; 80; 79; 77/1; 76/2
  Obręb: 0034 Zaborów
  dz. nr 66; 65; 64; 63; 52/2
  Jedn. ewid. 140606_2 Jasieniec
  Obręb: 0034 Wierzchowina
  dz. nr 12; 13; 59; 60.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej na działkach nr ewidencji gruntów: 34, 33/1, 35/1, 36/2, 36/1, obręb 0020 Rosochów; 25, 23/4 obręb 0036 Złota Góra; 166 obręb 0030 Wilczogóra; 4, 101/2, 1 obręb 0037 PGR Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej na działce nr ewidencji gruntów 208/160/4, obręb 0016 Mała Wieś oraz na działkach nr ewidencji gruntów 101/2, 4, 6 i 7/1 obręb 0037 PGR Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 08 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej sieci T-Mobile nr 26399 SADKÓW (WRA_BELSKDUŻY_SADKÓWDUCHOWNY/87328, na działce nr ewidencyjny 2/7 obręb 22, w miejscowości Sadków Duchowny.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 08 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa wiaty gospodarczej i budynku garażowego oraz wiaty na sól/piasek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewidencyjny 20/2 i 114 obręb 0037 PGR Belsk Duży w miejscowości Belsk Duży
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 08 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: - „rozbudowie zakładu produkcyjnego ALPEX Sp. z o.o. zlokalizowanego w m. Łęczeszyce 120” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 37/1, 38/2, 13/4 i 12/2 obręb 0014 Wieś Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 marca 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
  budowa sieci kablowej i napowietrznej SN/nN w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa linii 15 kV Grójec – Mogielnica na linię dwutorową (kablową) na terenie gmin Grójec, Belsk Duży i Goszczyn” na działkach nr ewidencyjny:
  - w gminie Grójec
  Kępina obręb 0015: 27, 28, 29, 20, 26, 40/2, 41
  Grudzkowola obręb 0010: 130, 55/3, 56, 57, 55/5, 55/6, 55/2, 83/1, 83/2, 69/2, 98, 68, 119/1, 116/1
  Piekiełko obręb 0029: 12/2, 13, 38, 27/1, 34, 14, 25/1, 25/2, 26/1, 13, 35, 36, 37/1, 37/2, 26/2
  - w gminie Belsk Duży
  Oczesały obręb 0017: 32/2, 68/1, 65, 32/7, 32/8, 32/6, 71, 70, 32/9, 77, 82, 33/1, 37, 83/3, 38/2, 38/1, 39, 29, 90, 40/2, 41, 42/1, 42/2, 43, 114/1, 44/4, 45, 46/2, 114/2, 54, 115, 64/1, 121/1, 64/2, 64/3, 63/1, 121/2, 121/4, 125/1, 118/1, 120, 128/1, 131/1, 133/2, 133/3, 134/1
  Lewiczyn obręb 0013: 12, 53, 54, 20/9, 20/10, 20/4, 20/5, 61, 20/6, 20/2, 20/7, 20/8, 62, 26/2, 26/3, 26/4, 72, 27, 28, 38/3, 37, 38/4, 71, 103, 423, 145, 147, 157, 156, 141/5, 155, 156, 151/2, 151/1, 152, 153/1, 150, 149, 141/4, 146, 141/2, 136, 26/3, 425/238, 426/238, 427/238, 232, 244, 233, 234/1, 234/2, 245, 246, 235, 248, 236/1, 236/3, 236/4, 237, 238/3, 249, 250, 243, 239, 240, 251, 252, 238/6, 241, 242, 326, 253, 243, 343/1, 378, 343/2, 345/5, 345/6, 345/8, 345/9, 345/10, 345/4, 367, 368/1, 369/1, 369/3, 369/1, 398, 436, 428/242, 435, 345/7, 344, 342/3, 342/1, 342/2, 335, 334, 346, 333, 351, 352, 362, 350, 349, 348, 347, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 353
  Julianów obręb 0010: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 28, 29, 30, 31, 32, 19
  - w gminie Goszczyn
  Olszew obręb 0009: 64, 22, 23, 24, 25, 38, 39, 65, 49/2, 66, 67, 70/1, 70/2, 70/3, 72/1, 83, 86, 87, 84, 50/1, 50/2, 51, 61, 49/1, 60, 59, 58, 57, 56/1, 56/2, 55, 54/1, 54/2, 53, 52/2, 52/1, 40, 41/1, 41/2, 42/2, 42/1, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48
  Bądków obręb 0001: 287, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 248, 288, 285, 284, 283
  Kolonia Jakubów obręb 0006: 1, 45
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 25 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa linii kablowej SN i nN, budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV typu STSKuo 20/400, na działkach nr ewidencyjny: 197/2, 197/1, 198, 199/1, 199/2, 200 i 261 obręb 0013 w miejscowości Lewiczyn oraz na działkach nr ewidencyjny: 130/2, 130/1, 129, 128, 127/2, 169/2, 135/2, 131/2, 167, 85, 84/1, 83/1, 80/1, 78/1, 77/4, 77/5, 77/2, 169/4 i 169/3 obręb 0035 w miejscowości Zaborówek.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 22 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 15/2 obręb 0038 PGR Stara Wieś.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 lutego 2019 r.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 lutego 2019 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 13 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa wiaty gospodarczej i budynku garażowego oraz wiaty na sól/piasek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewidencyjny 20/2 i 114 obręb 0037 PGR Belsk Duży w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 13 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej WRA_BELSKDUZY_LECZESZYCE65/87394, na działce nr ewidencyjny 94/2, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa nowej napowietrznej stacji transformatorowej, budowa szafy kablowej średniego napięcia (15kV) oraz linii kablowej średniego napięcia (15kV) wraz ze stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4kV) (wymiana przewodów nieizolowanych typu Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, budowa linii kablowej niskiego napięcia (0,4kV) oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana przyłączy nie izolowanych typu Al. na przyłącza izolowane typu AsXSn) na działkach nr ewidencyjny: 141, 135, 136, 122/2, 179/3, 113, 121, 178/3, 390, 120, 118, 119/1, 119/4, 117/2, 116/2, 115, 105, 104, 114, 103, 101, 186, 205, 204/1, 203/2, 202/1, 202/2, 99/1, 99/2, 276/1, 276/2, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 184/1, 184/2, 183/1, 183/2, 182/2, 185/2 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV w zakresie: budowy słupowych stacji transformatorowych SN/nN, budowy linii napowietrznej SN-15kV i nN-0,4 kV, linii kablowej nN-0,4, przyłączy napowietrznych i kablowych nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP oraz rozbiórki słupowej stacji transformatorowej SN/nN, rozbiórki linii napowietrznej SN i nN oraz linii kablowej nN na terenie gmin Belsk Duży i Grójec na działkach nr ewidencyjny:
  - w gminie Belsk Duży
  obręb 0017 Oczesały: 9, 29, 24/1, 25/6, 25/7, 25/3, 23, 22, 21/1, 53, 52, 60, 54, 61/1, 62/1, 51, 50, 49, 48, 47/3, 47/2, 46/264/1, 65, 121, 64/2, 64/3, 63/1, 121/2
  obręb 0009 Jarochy: 156/1, 161/1, 152, 158
  - w gminie Grójec
  obręb 0029 Piekiełko: 23/3, 23/4, 23/2
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Rożce.
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Łęczeszyce.
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Lewiczyn.

Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 24.01.2019 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 07.02.2019 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2019 r., godz. 15.08Zbigniew DudzińskiZmiana kolejności podlinków
24.01.2019 r., godz. 14.37Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 448 razy.