Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

2019 rok


Podstrony:
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 lutego 2019 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 13 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa wiaty gospodarczej i budynku garażowego oraz wiaty na sól/piasek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewidencyjny 20/2 i 114 obręb 0037 PGR Belsk Duży w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 13 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej WRA_BELSKDUZY_LECZESZYCE65/87394, na działce nr ewidencyjny 94/2, obręb 0014, w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa nowej napowietrznej stacji transformatorowej, budowa szafy kablowej średniego napięcia (15kV) oraz linii kablowej średniego napięcia (15kV) wraz ze stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4kV) (wymiana przewodów nieizolowanych typu Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, budowa linii kablowej niskiego napięcia (0,4kV) oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana przyłączy nie izolowanych typu Al. na przyłącza izolowane typu AsXSn) na działkach nr ewidencyjny: 141, 135, 136, 122/2, 179/3, 113, 121, 178/3, 390, 120, 118, 119/1, 119/4, 117/2, 116/2, 115, 105, 104, 114, 103, 101, 186, 205, 204/1, 203/2, 202/1, 202/2, 99/1, 99/2, 276/1, 276/2, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 184/1, 184/2, 183/1, 183/2, 182/2, 185/2 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV w zakresie: budowy słupowych stacji transformatorowych SN/nN, budowy linii napowietrznej SN-15kV i nN-0,4 kV, linii kablowej nN-0,4, przyłączy napowietrznych i kablowych nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP oraz rozbiórki słupowej stacji transformatorowej SN/nN, rozbiórki linii napowietrznej SN i nN oraz linii kablowej nN na terenie gmin Belsk Duży i Grójec na działkach nr ewidencyjny:
  - w gminie Belsk Duży
  obręb 0017 Oczesały: 9, 29, 24/1, 25/6, 25/7, 25/3, 23, 22, 21/1, 53, 52, 60, 54, 61/1, 62/1, 51, 50, 49, 48, 47/3, 47/2, 46/264/1, 65, 121, 64/2, 64/3, 63/1, 121/2
  obręb 0009 Jarochy: 156/1, 161/1, 152, 158
  - w gminie Grójec
  obręb 0029 Piekiełko: 23/3, 23/4, 23/2
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Rożce.
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Łęczeszyce.
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Lewiczyn.

Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 24.01.2019 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 07.02.2019 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2019 r., godz. 15.08Zbigniew DudzińskiZmiana kolejności podlinków
24.01.2019 r., godz. 14.37Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 133 razy.