Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Komórki organizacyjne w Urzędzie

1. Wójt Gminy – Kierownik Urzędu Gminy

2. Sekretarz Gminy – statutowy zastępca Wójta Gminy

3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

4. Referat Finansowy:
a) Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu – Kierownik Referatu Finansowego
b) Z-ca Skarbnika Gminy
c) Inspektor ds. księgowości budżetowej
d) Inspektor ds. księgowości budżetowej
e) Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości

5. Referat Podatków i Opłat
a) Kierownik Referatu Podatków i Opłat
b) Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
c) Mł. Referent ds. wymiaru podatku od środków transportowych

6. Inspektor ds. kancelaryjnych, bhp, organizacyjno-kadrowych

7. Inspektor ds. ewidencji ludności

8. Inspektor ds. gospodarki gruntami

9. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, kontroli wewnętrznej

10. Inspektor ds. dowodów osobistych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrona nad miejscami pamięci walk i męczeństwa

11. Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, zamówień publicznych, dotacji UE i krajowych, promocji

12. Inspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa

13. Stanowisko ds. inwestycji, dróg i oświetlenia

14. Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ewidencji działalności gospodarczej

15. Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej

16. Radca Prawny – ds. obsługi prawnej

17. Informatyk – ds. obsługi informatycznej

18. Stanowiska pracy ds. obsługi porządkowej


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 16.03.2011 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 24.03.2020 r., godz. 09.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2020 r., godz. 09.07Zbigniew DudzińskiZmiana przynależności strony
18.05.2017 r., godz. 17.14Zbigniew DudzińskiEdycja strony
28.09.2016 r., godz. 14.42Zbigniew DudzińskiEdycja strony
31.03.2011 r., godz. 10.26Zbigniew DudzińskiEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 15.37Zbigniew DudzińskiEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 15.36Zbigniew DudzińskiEdycja strony
16.03.2011 r., godz. 15.01Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 18465 razy.